O mně

Jsem psycholožka a terapeutka. Vystudovala jsem psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (brněnský institut Dialog).

Pracovala jsem 3 roky jako psycholog ve zdravotnictví na psychiatrickém oddělení nemocnice v Havířově, v psychiatrické nemocnici v Opavě a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. V zaměstnání jsem se věnovala především psychologické diagnostice, krizové intervenci a skupinové a individuální psychoterapii.

V současné době pracuji částečně v ambulanci Klinická psychologie Daria a věnuji se soukromé praxi. Pracuji pod supervizí zkušeného psychoterapeuta a při práci se řídím Etickým kodexem psychologické profese.

Jsem vdaná a mám tři děti. Pocházím ze Slezska, hovořím česky a polsky, mohu vést sezení i v polštině. Ve volném čase poslouchám hudbu, hraju na klavír a ráda zpívám, obdivuji grafický design a baví mě výlety do hor.

 

Služby

Nabízím psychologické poradenství a terapii, při práci vycházím z Gestalt psychoterapie.

Psychologické poradenství je přístup vhodný ke krátkodobé práci zaměřené na řešení konkrétní situace nebo otázky.

Psychoterapie je ve srovnání s poradenstvím zaměřena více do hloubky, s klientem se věnujeme závažnějším potížím a osobnostnímu rozvoji, který se promítá do mnoha oblastí života. Zpravidla se vídáme častěji a po delší dobu než při poradenství.

Gestalt psychoterapie je moderní dynamický přístup v psychoterapii, který je uznáván odborníky u nás i v zahraničí. Základem je dialog klienta a terapeuta, setkání dvou respektujících se osob, kde terapeut je expertem na proces terapie a klient je expertem na svůj život. Gestalt psychoterapie klade důraz na přítomnost, chápe člověka komplexně a ve vztahu s jeho okolím. Jako terapeut se zajímám o klientův jedinečný úhel pohledu na svět a mohu být klientovi průvodcem na cestě k pozitivním změnám.

S kým pracuji?

Pracuji individuálně s dospělými klienty. Moje služby jsou určeny lidem, kteří chtějí něco změnit ve svém životě. Potřebují se nově zorientovat ve své životní situaci, získat podporu v náročném období a překlenout je. Pracuji s lidmi, kteří prožívají ztrátu, nejistotu, úzkosti nebo deprese, vyrovnávají se s traumatickými zážitky či prožívají jinou psychickou nepohodu. Setkání jsou určena i všem, kdo se mají psychicky dobře a chtějí pracovat na sebepoznání a na svém osobnostním rozvoji.

Kontakt a ceník

Upozornění - od ledna 2019 nové klienty nepřijímám, jsem na mateřské dovolené.

V případě zájmu kontaktujte mé kolegyně v ambulanci Klinická psychologie Daria, tel. 739268794.

 

kontakt: +420 602 356 256

info@joannakubica.cz

Ambulance: Klinická psychologie Daria, Markova 3, Praha 5 Jinonice. Nejbližší autobusová zastávka je Vidoule, stanice metra linky B Jinonice.

Ceník: lze využít psychologickou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou. Ambulance má smlouvy s těmito pojišťovnami: VZP (111), VOZP (201), ČPZP (205), ZPŠ (209), RBP (213)

 

Soukromá praxe: sezení se konají v prostorách školy umění Artual, Letohradská 62, Praha 7. Nejbližší tramvajová zastávka je Letenské náměstí.

Ceník: 600 kč za 1 sezení, sezení trvá 50 min